Mijn coachingsessies, Reiki behandelingen en cursussen zijn geen vervanging van reguliere psychologische of medische begeleiding en je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie die ik je geef. De behandelingen kunnen in geen enkel geval medische behandelingen vervangen of uitstellen. Er wordt uitdrukkelijk aangeraden een arts te consulteren als men zich onwel of ziek voelt, of gaat voelen.

Een behandeling heeft als doel, het algemene welbevinden zoals diepe ontspanning en balans te bevorderen om zo de lichaam en geest energie-evenwicht te bewerkstelligen. De teksten en reacties op mijn website kunnen je een idee geven van mogelijke resultaten van mijn werk en dat wat anderen hebben ervaren. Het doel van de behandeling is niet het vaststellen, noch het direct genezen van ziekten, lichamelijk lijden of  lichamelijk letsel. Tijdens de behandeling worden er geen individuele gezondheidsklachten behandeld. Er worden geen diagnoses gesteld of medische of heelkundige therapieën en/of behandelingen verricht.

Aangezien iedereen anders is en de veranderingen altijd plaatsvinden volgens je eigen innerlijke wijsheid kan ik nooit specifieke resultaten garanderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor dat wat je doet met de informatie, tips, oefeningen en meditaties die ik je aanreik.

Het is je bekend dat ik niet over uitgebreide medische kennis en vaardigheden beschikt en geen arts ben. Ik heb daarom geen medische zwijgplicht en kan niet bij de medische tuchtraad ter verantwoording worden geroepen. Ik verplicht mij, voor zover dat binnen het rechtssysteem mogelijk is, te zwijgen over aangelegenheden die de cliënt persoonlijk aangaan.

Het aangaan en voortzetten van de behandelingen gebeurt alleen met toestemming van de jezelf. Je kan de behandelingen zonder opgaaf van redenen op ieder gewenst tijdstip opzeggen. Indien echter niet binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgemeld zal de behandeling in rekening worden gebracht.

De testimonials en reacties op mijn website zijn van mensen die met mij hebben gewerkt in behandelingen, coachingsgesprekken en/of cursussen en toestemming hebben gegeven voor het delen van hun ervaring.